Verwijzers

We zijn bereikbaar telefonisch of per zorgmail 500101130@lms.lifeline.nl

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is een geldige verwijsbrief van huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts met:
– Verwijzing naar de Specialistische GGZ (S-GGZ)
– Vermoeden van een DSM 5 stoornis
– Een verwijsdatum voor de intake-datum, niet ouder dan 9 maanden
– Naam, AGB-code en handtekening van de verwijzer
– Uw naam, adres, BSN-nummer en polisnummer van uw zorgverzekering