Kosten

Psychotherapie wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekeraar indien u een geldige verwijsbrief voor de specialistische GGZ (S-GGZ) heeft gekregen en er sprake is van een voor vergoeding in aanmerking komende DSM 5-stoornis. De hoogte van de vergoeding verschilt afhankelijk van uw polis.

Indien PsyWB een contract heeft met uw zorgverzekering worden de kosten 100% vergoed uit het basispakket, na inhouding van het eigen risico. PsyWB heeft in 2022 alleen een contract met Menzis  en haar dochterondernemingen afgesloten.

PsyWB heeft met de overige zorgverzekeraars geen contracten. Als u een zuivere restitutiepolis heeft, wordt de behandeling meestal voor 100% vergoed door uw zorgverzekeraar. Bij een natura- of budgetpolis wordt gemiddeld 70% vergoed. Voor verzekeraars waarmee geen contracten zijn afgesloten, wordt als tarief 100% van de bijgevoegde door de NZA tarieven (vastgestelde maximum tarieven) voor de psychotherapeut gehanteerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de volledige nota.

Vanaf 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd. In het ZPM worden therapiesessies, overleg en online contactmomenten maandelijks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar of via Infomedics (voorheen Famed). Daarbij wordt uitgegaan van het principe planning=realisatie.

Afzeggen
Indien u verhinderd bent, dient u minimaal 24 uur van te voren telefonisch af te zeggen. Bij te late afzegging wordt een ‘no show’ in rekening gebracht voor € 65,00. (Bij start behandeling voor 01-04-2022 € 55,00). Deze rekening wordt helaas niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Infomedics, voorheen Famed
Wanneer u niet bij Menzis verzekerd bent, doet infomedics de financiële afhandeling van de nota’s. Maandelijks krijgt u een nota van Infomedics toegestuurd per post of per mail. Deze nota is aan u zelf gericht; u kunt de nota insturen naar uw zorgverzekeraar voor vergoeding. U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de nota aan Infomedics.

Overige tarieven
Bij supervisie, leertherapie, coaching of relatietherapie wordt als sessietarief 100,00 euro gerekend.

Het tarief in de praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg-consult’ is 100% van het bijgevoegde door de NZA vastgestelde maximum tarief. Dit tarief is per 60 minuten gesteld.

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie over uw specifieke situatie kunt u altijd met een van ons contact opnemen.