Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de hulpverlener staan centraal. Het doel van psychotherapie is om psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat veelal gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert helaas ook niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat u het leven beter leert hanteren.

Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen, bij zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek. Wanneer een kortdurende behandeling niet voldoende is gebleken, kan het zinvol zijn een langdurende psychotherapeutische behandeling aan te gaan. Bron: NVP.