Psychoanalytische Psychotherapie

Merel Marijn Warlich-Smits is gespecialiseerd in Psychoanalytische Psychotherapie en Transference Focused Psychotherapy (TFP). Zij biedt tevens de mogelijkheid om supervisie of leertherapie binnen dit kader te volgen.

Psychoanalytische Psychotherapie
Psychoanalytische psychotherapie ook wel psychodynamische psychotherapie, is een vorm van psychotherapie gericht op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld van de cliënt. Het gaat om het verhelderen van de achtergrond en betekenis van psychische problemen die het dagelijks functioneren van mensen aantasten en hen hinderen in hun relaties. Het gaat ook om het opbouwen van een innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en fantasieën waardoor mensen greep krijgen op hun doen en laten. Het gaat altijd over de manier waarop mensen impliciet of expliciet omgaan met zichzelf en de ander.

Samen met de therapeut ontdekt de cliënt achterliggende gedachten en gevoelens – zoals angst, schaamte, onzekerheid en schuld – die vaak minder bewust zijn, hun wortels in het verleden hebben en leiden tot herhalingspatronen. Soms gaat het ook om het verhelderen en onder woorden brengen van gedrag dat in het geheel niet bewust is en dat ook niet eerder geweest is.
Deze therapievorm is een methodische en bewezen effectieve therapie, en kent verschillende vormen toegespitst op speciale problemen en heeft de ontwikkeling van ieder mens tot uitgangspunt. (bron NVPP).

Transference Focused Therapy
TFP is een psychodynamische psychotherapie die ontwikkeld is voor mensen met interpersoonlijke problemen die ontstaan door heftige en wisselende gevoelens. Het doel van TFP is de integratie van een gespleten georganiseerde binnenwereld en identiteit, zodat men ambivalenties kan verdragen en kan leven met de eigen beperkingen en die van anderen.

De heftige en wisselende gevoelens van mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis leiden vaak tot gedrag dat de therapie sterk bemoeilijkt. Om dit gedrag te begrenzen, worden afspraken gemaakt in de vorm van een contract. Dit stimuleert de patiënt om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen gedrag en het gevoel dat aanleiding is om het destructieve gedrag te bespreken.

De therapeut onderzoekt zich herhalende interactiepatronen met behulp van verbale en non-verbale uitingen van de cliënt en zijn/haar eigen gevoelens (de tegenoverdracht).

TFP is een geschikte behandeling voor mensen die moeite hebben met het zien van de grijstinten in het leven en neigen naar gedachten en gevoelens met een alles of niet karakter. Ze zijn bijvoorbeeld sterk geneigd om anderen als helemaal fout of helemaal goed te zien. Eigenlijk herkent iedereen met een borderline persoonlijkheidsprobleem zich hierin. Ook mensen met narcistische en meer neurotische problematiek kunnen baat hebben bij TFP. TFP is niet geschikt voor mensen met ernstige verslavingsproblemen en sterke antisociale persoonlijkheidstrekken.