Behandelaanbod bij PsyWB

Onze basis ligt in de psychodynamische-, psychoanalytische en persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie. We kiezen, na overleg en onderzoek tijdens de intake procedure, samen met u, meestal voor een inzichtgevende en openleggende therapievorm die meer persoonsgericht is, waarbij we het zicht op verbetering van de klachten niet verliezen. Uiteraard maken we ook gebruik van technieken uit andere psychotherapiestromingen, zo kan bv EMDR ook deel uitmaken van de behandeling.

We bieden zowel individuele- als groepsbehandelingen en werken uitsluitend in de specialistische GGZ. Dit betekent dat onze behandelingen vaak langerdurend zijn en ingezet worden bij complexe problematiek. Sessies vinden in principe een keer per week plaats, in overleg met u en afhankelijk van de behandelfase soms in een andere frequentie.

Wij bieden psychotherapie aan volwassenen, die problemen hebben op meerdere levensgebieden, zoals relaties, werk, opleiding, familie, verankerd in de persoonlijkheid, vaak ontstaan vanuit (vroegkinderlijk) trauma, maar ondertussen voor de buitenwereld vaak nog goed lijken te functioneren, ondanks klachten als angst, depressie, slapeloosheid of seksuele problemen. Cliënten hebben meestal al enkele psychologische behandelingen gehad, waardoor het gevoel ontstaat “vast te zitten”.

Samen met u willen we het therapeutisch proces graag aangaan: door de psychotherapie wordt gewerkt aan het verbeteren van zelfinzicht, zelfreflectie, gevoelsbeleving, verwerking van pijnlijke gebeurtenissen en het bewerken van oude patronen, gedachten en gedragingen, die in het contact met andere mensen belemmerend werken. 

Het specifieke aan onze behandelstijl is dat we echt betrokken zijn, volhardend, en dat we het tempo van de ontwikkeling van de client aanhouden. Kort als kortdurend kan maar soms juist langer als dat nodig is.

Beide psychotherapeuten zijn gevisiteerd en ingeschreven in het kwaliteitsregister van de beroepsverenigingen (NVP en LVVP). Kwaliteit blijven bieden wordt voor u mede gewaarborgd door voortdurende scholing en meerdere intercollegiale overleg vormen.

Helaas kunnen we in onze ambulante praktijk onvoldoende zorg bieden om cliënten met crisisgevoelige, psychotische stoornissen en/of verslavingsproblematiek te behandelen.