Kwaliteit, wet- en regelgeving

Als vrijgevestigd Psychotherapeut / GZ-psycholoog werken we volgens de standaard van de beroepsgroep, de voorschriften van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Kwaliteitsstatuut
Elke behandelaar in onze praktijk beschikt over een individueel goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Wet AVG
De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de omgang met persoonsgegevens. Zie hieronder onze individuele privacy statements. 

Een probleem of klacht
Mocht u een klacht hebben over inhoudelijke zaken of bejegening, dan stellen we het op prijs, als u dat in eerste instantie met een van ons bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet gaan, of onbevredigend uitpakken, dan kunt u contact opnemen met een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company. Ook kunt u contact opnemen met De Geschillencommissie Zorg in Den Haag.