Eisen aan verwijsbrief

Om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een geldige verwijsbrief van huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig die het onderstaande bevat:

  • Uw naam, adres, BSN-nummer en polisnummer van uw zorgverzekering
  • Verwijzing naar de Specialistische GGZ (S-GGZ)
  • Vermoeden van een DSM 5 stoornis
  • Een verwijsdatum voor de intake-datum, niet ouder dan 9 maanden
  • Naam, AGB-code en handtekening van uw verwijzer

Let op: we kunnen niet zelf van de basis GGZ naar specialistische GGZ doorverwijzen, aangezien we geen basis GGZ zorg leveren.