Behandelaanbod bij PsyWB

Onze basis ligt in de psychodynamische- en persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie. We kiezen, na overleg en onderzoek, samen met u, dan ook vaak voor een inzichtgevende en openleggende therapievorm die meer persoonsgericht is, waarbij we het zicht op verbetering van de klachten niet verliezen. We bieden zowel individuele- als groepsbehandelingen en werken uitsluitend in de specialistische GGZ. Dit betekent dat onze behandelingen vaak langerdurend zijn en ingezet worden bij complexe problematiek. Uiteraard maken we ook gebruik van technieken uit andere psychotherapiestromingen, zo kan bv EMDR ook deel uitmaken van de behandeling.

Psychoanalytische therapie, ook wel psychodynamische psychotherapie, is een vorm van psychotherapie gericht op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld van de cliënt. Het gaat om het verhelderen van de achtergrond en betekenis van psychische problemen die het dagelijks functioneren van mensen aantasten en hen hinderen in hun relaties. Het gaat ook om het opbouwen van een innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en fantasieën waardoor mensen greep krijgen op hun doen en laten. Het gaat altijd over de manier waarop mensen impliciet of expliciet omgaan met zichzelf en de ander. Samen met de therapeut ontdekt de cliënt achterliggende gedachten en gevoelens – zoals angst, schaamte, onzekerheid en schuld – die vaak minder bewust zijn, hun wortels in het verleden hebben en leiden tot herhalingspatronen. Soms gaat het ook om het verhelderen en onder woorden brengen van gedrag dat in het geheel niet bewust is  en dat ook niet eerder  geweest is. Deze therapievorm is een methodische en bewezen effectieve therapie, en kent verschillende vormen toegespitst op speciale problemen en heeft de ontwikkeling van ieder mens tot uitgangspunt. (bron NVPP).

Samen met u willen we dit proces graag aangaan. Het specifieke aan onze behandelstijl is dat we echt betrokken zijn, volhardend, en dat we het tempo van de ontwikkeling van de client aanhouden. Kort als kortdurend kan maar soms juist langer als dat nodig is.

Helaas kunnen we in onze ambulante praktijk onvoldoende zorg bieden om cliënten met crisisgevoelige, psychotische stoornissen en/of verslavingsproblematiek te behandelen.