Praktijkinformatie

Onder de verschillende kopjes vindt u informatie over onze werkwijze, vergoeding, wettelijke kaders en onze lidmaatschappen van beroepsverenigingen. Ook vindt u enkele links om meer te lezen over psychotherapie.

Onze praktijk bestaat uit twee individuele praktijken van twee psychotherapeuten. Iedere praktijk heeft een eigen KvK-inschrijving. De praktijken vormen dus niet samen een maatschap. Wel is er sprake van een nauwe samenwerking. We treden als één praktijk naar buiten, net zoals bij een huisartsengroepspraktijk. In de praktijk merkt u daar weinig van. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over het verdelen van de aanmeldingen, het beheren van de wachtlijst en we vervangen elkaar bij vakantie of ziekte.