Psychotherapie

Wat is psychotherapie
Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is. Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (of psychiater/klinisch psycholoog) wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld. Bron: NVP.

Doel
Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren. Bron: NVP.

Bij welke klachten kan psychotherapie zinvol zijn
Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen, bij zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek. Wanneer een kortdurende behandeling in de basis GGZ niet voldoende is gebleken, kan het zinvol zijn een langdurende psychotherapeutische behandeling aan te gaan. Bron: NVP.

Stromingen binnen de psychotherapie
De meest gangbare stromingen binnen de psychotherapie in Nederland zijn cognitieve gedragstherapie, persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie, psychoanalytische- of psychodynamische psychotherapie. Dit kan zowel individueel, in een groep of in een gezin/relatie. Via de pagina met links kunt u dit nalezen.